Om Bjorn Lunden / Pressrum / Inga förenklingar i den nya momslagen

Undersökning efter undersökning visar att svenska företag upplever momsreglerna som svåra, med många undantagsregler att hålla reda på. När den nya momslagen träder i kraft den 1 juli kvarstår de krångliga reglerna. Det menar momsexperten Ulf Bokelund Svensson.

– Den nya lagen innehåller endast en (1) materiell förändring, i övrigt handlar det om språkliga och strukturella förändringar, säger han.

Publicerad: 2023-06-29

Förväntningarna från företagarnas sida har varit höga och många hade hoppats på förenklade momsregler, när Sverige nu efter nästan 30 år får en ny momslag. 

– Som momsexpert blir jag både förvånad och besviken över att politikerna missade chansen att direkt i den nya lagen göra de förenklingar och viktiga ändringar som ligger högst på företagens önskelista, säger Ulf Bokelund Svensson som är momsexpert och vd på kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. 

Vilka förenklingar är det då företagen vill se? Enligt Ulf Bokelund Svensson kan listan göras lång, så han nöjer sig med att nämna några av de områden som påverkar alla eller väldigt många företag och där det behövs ändringar.

En enhetlig momssats, eller åtminstone färre undantag från normalnivån för moms, är ett ständigt återkommande önskemål från företagarna.

– Även efter den nya momslagens inträdande är det inte givet hur man ska bestämma momssats på exempelvis ett Kinder-Egg eller en sammansatt tjänst med show och måltid. Och det gäller fortfarande olika momssatser om en blomma säljs som livsmedel eller som just en blomma, förklarar Ulf Bokelund Svensson.

Personbilar. När det gäller bilar är det förbud mot momslyft på inköp och bara halvt momslyft på leasing – i de flesta branscher. För vissa branscher gäller istället de ”vanliga” momsreglerna.

– Här uppstår gränsdragnings- och tolkningsproblem som drabbar alla företag och orsakar stora administrativa kostnader och onödiga rättsprocesser, menar momsexperten.

Stadigvarande bostad. Här säger momslagen att inköp av t ex skrivbord och kontorsstol inte ger rätt till momslyft om de placeras i kontoret i bostaden men däremot om de är avsedda för kontoret på arbetsplatsen.

– Förbudet att lyfta ingående moms på utgifter som hör till bostaden ställer till det i ett modernt samhälle med allt mer jobb på distans, och är ett typexempel på behovet av uppdaterade momsregler, menar Ulf Bokelund Svensson.

Eftersom den gamla momslagen infördes före Sveriges EU-inträde är det enligt Ulf Bokelund Svensson inte konstigt att det blivit ett komplext regelverk.

– Mot den bakgrunden är det svårt att se varför politikerna inte tog tillvara det här gyllene tillfället att införa förenklingar i momslagstiftningen, säger momsexperten.


Kontaktuppgifter:

Ulf Bokelund Svensson, vd och skatteexpert, Björn Lundén
+46 (0) 70 444 90 43
ulf.svensson@bjornlunden.se
www.bjornlunden.se

Pål Carlsson, informatör, Björn Lundén
0706-362796
pal.carlsson@bjornlunden.se