Om Bjorn Lunden / Pressrum / Mycket nytt i dina Björn Lundén-program

Utvecklingsarbetet flyter på och det senaste halvåret har vi vässat våra olika program med en mängd nya funktioner och finesser som underlättar och effektiviserar för dig som användare.

Här listar vi de viktigaste nyheterna som lanserats men ger även lite förhandsinfo kring vad som är på gång i höst.

Publicerad: 2021-06-29


BL Administration

Automatregistrering av leverantörsfakturor

Med vår tolkningstjänst kan du få valda eller samtliga leverantörsfakturor automatiskt ankomstregistrerade av vår tolkningsrobot. Det innebär att första gången ett mänskligt öga tittar på fakturan är vid attest eller, om attest inte används, vid betalning eller kontroll i reskontran. För att tydligare kunna överblicka fakturorna finns en filtreringsmöjlighet på just automatregistrerade leverantörsfakturor, vilket gör det enklare för dig att överblicka och göra stickprov på de fakturor som roboten tar hand om.

Dokumentikon visar kopplade dokument i reskontrorna och verifikationskontrollen

Då allt fler underlag digitaliseras har vi för att göra det ännu tydligare, lagt in en dokumentikon på de poster i kund- och leverantörsreskontran samt i verifikationskontrollen som innehåller ett kopplat dokument. På så sätt får du en tydligare överblick över vilka poster som har, eller kanske saknar ett digitalt underlag.

Kommentarer till leverantörsfakturor

Kommentarer som läggs in på leverantörsfakturor, exempelvis vid attest (i Björn Lundén-appen eller på app.bjornlunden.se), visas både i kontroll reskontra per leverantör och vid betalning av leverantörsfakturor. Du kan på ett smidigt sätt se om det finns något som anger att du bör avvakta med betalningen av den aktuella fakturan genom att hovra över den pratbubbla som finns på reskontraposten.

Extra löneutbetalning efter avgångsdatum

Det går nu att betala ut ersättningar till en person som slutat på företaget. Det kan exempelvis handla om bonus, retroaktiv lön eller korrigeringar av något som missats. Denna typ av löneutbetalning genererar automatiskt skatteavdrag med 30%.

Datumstyrning av lön

För både månads- och timlön styrs lönen utifrån datum. Det innebär att du på anställdakortet anger från vilket datum en (ny) lön gäller. När du sedan skapar en löneperiod som infaller efter startdatumet för den nya lönen kommer den att användas automatiskt vid registrering av treställiga lönearter. Även avvikelser beräknas utifrån den nya lönen om avvikelseperioden börjar efter att den nya lönen trätt i kraft.


Byråstödet

Jämför dina klienter mot publicerade företag i molnet

Under fliken Klienter – Jämföra mot Företag i molnet kan du se vilka kundföretag som finns i Företagslistan i molnet men inte i Byråstöd, vilka kundföretag som finns i Byråstödet men inte i Företagslistan i molnet samt vilka som finns på båda men saknar molndatabasnyckel i Byråstödet.
Här kan du även lägga till kundföretag från BL Administration till Byråstödet och tvärtom.

Ny flik för Aviseringar mm från dina molndatabaser

För att ytterligare förenkla byråns vardag har vi skapat en ny flik i Byråstödet där du kan se händelser som är aktuella i BL Administration samt i app- och webbtjänsterna. Under fliken ser du antal ohanterade dokument, antal obetalda leverantörsfakturor, antal betalningar som behöver åtgärdas samt antal automatregistrerade fakturor.


Nya integrationer

Vi fyller löpande på med nya integrationer och under våren har följande integratörer tillkommit:

  • TruePOS, JobOffice, MoreFlo (kassasystem)

  • Blikk, Seven Time, Byggdagboken (tid- & projektredovisning)

  • Workify (service och arbetsorder)

  • Årsredovisning Online (årsredovisning)


Digital kundsamverkan i app och webb

I Bank & betalning har du nu möjlighet att se ditt dagsaktuella banksaldo samt skattesaldo. En annan nyhet är att du får en notifiering om en skickad betalning avvisas hos banken.

Möjlighet till chatt även på kvitton och andra uppladdade dokument. Ytterligare en nyhet är att uppladdade dokument nu kan redigeras eller tas bort i efterhand.

I webbfaktureringen har vi lagt till funktionalitet för ROT- och RUT-hantering på kundfakturor. Du kan också skicka påminnelser på förfallna kundfakturor och bestämma vilken påminnelseavgift som ska gälla.

Förbättrad upplevelse i mobil och app. Vi har jobbat vidare med mobil- och app-upplevelsen för att både snabba upp och för att bygga in fler app-beteenden i mobilvyerna.


Planerade nyheter i höst

Här är några av de heta nyheter som kommer att släppas under det kommande halvåret:

  • Koppling mot fler banker

  • Ny signeringstjänst

  • E-fakturering (Peppol) till fast pris

  • Webbtjänster för företagare med en marknadsplats för Björn Lundén-byråer


Förslag och önskemål

Du är välkommen att mejla förslag och önskemål kring den fortsatta programutvecklingen till tillsammans@bjornlunden.se.