Om Bjorn Lunden / Pressrum / Nya sommarjobbet för redovisningskonsulter

Det nya omställningsstödet som kan sökas från 1 juli är så komplicerat att det kommer att kräva hjälp av rådgivare för att företagen ska få det rätt. Dessutom diskrimineras småföretag och nyföretagare. 

Publicerad: 2020-05-18

Det nya omställningsstödet som kan sökas från 1 juli är så komplicerat att det kommer att kräva hjälp av rådgivare för att företagen ska få det rätt. Till synes är stödet enkelt – ett stöd för fasta kostnader vid omsättningsminskning pga coronakrisen – men i praktiken kommer det att vålla stort huvudbry.

Det nya omställningsstödet är förvisso ett under av exakthet till skillnad från reglerna om korttidspermittering där alla rådgivare och företagare fortfarande svävar i ovisshet om vad som gäller. Men det är en millimeter-exakthet som är både oväntad, intrikat och komplicerande, t ex med en helt ny definition av begreppet ”fasta kostnader” och med en rad undantag från rätten till stöd. Vem hade kunnat ana att även t ex djurfoder eller larm och bevakning räknas som fast kostnad. Men inte bevakning i form av ordningsvakter. Och att reparationer av inventarier är fasta kostnader. Liksom lokalhyra, även om den är rörlig. Men inte rörliga franchiseavgifter, bara om de är fasta…

Stödet är som gjort för rådgivning, för man kommer inte att hitta många företagare som på egen hand mäktar med att göra en korrekt ansökan om omställningsstöd. Och med de stenhårda straffen för den nya brottsrubriceringen ”Omställningsstödsbrott” vill säkerligen ingen riskera att göra fel.

Ett företag med förlorad omsättning men bestående kostnadsläge vill förstås ha stöd omgående. Så när ansökningsmöjligheten öppnar 1 juli vill de förstås ha hjälp med sin ansökan just då. Och vid lite högre stöd på 100 000 kr eller mer krävs revisorsintyg. Ett oplanerat och omfattande sommarjobb för alla redovisningskonsulter och revisorer – en fin liten sommargåva från lagstiftarna. Och jag skriver detta utan att vara ironisk (men med en liten glimt i ögat), för denna nya lagstiftning liknar (förutom tidpunkten för ikraftträdandet) närmast ett beställningsjobb från redovisningsbranschen, trots att det faktiskt inte är så. Förskjutning av semesterledigheten får nog många räkna med.

När kunderna kommer och vill ha hjälp kommer det förstås att vara svårt att förklara för vissa varför just deras företag inte omfattas.

”– Nej, du är nystartad och hade ingen omsättning alls eller ganska låg omsättning i mars–april 2019. Att du tappat mycket omsättning under mars–april 2020 jämfört med den närmaste tiden före spelar ingen roll.” Nyföretagare diskrimineras av politikerna, det är bara att acceptera.

”– Nej, din omsättning understiger 250 000 kr. Det spelar ingen roll att du gnagt på ramarna och levt på din familj för att få ditt företag att överleva och utvecklas.” Små företag diskrimineras av politikerna, det är bara att acceptera.

Förhoppningsvis hinner bristerna i förslaget om omställningsstöd poleras bort innan riksdagen tar beslut så att småföretagare och nyföretagare inte diskrimineras. Och förhoppningsvis hinner alla redovisningskonsulter och revisorer rusta sig och sina byråer inför det nya sommarjobbet

Ulf Bokelund Svensson, VD Björn Lundén AB


Kontakt:
Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se