Om Björn Lundén / Pressrum / Nya stöden kan bli en mardröm

De nya stödåtgärderna med korttidspermittering och anstånd med skattebetalningar kom som ett ljus i mörkret för många hårt pressade företag och företagsägare. Nu riskerar ljuset att tvärslockna och stöden bli en mardröm. 

Publicerad: 2020-03-25

De nya stödåtgärderna med korttidspermittering och anstånd med skattebetalningar kom som ett ljus i mörkret för många hårt pressade företag och företagsägare. Nu riskerar ljuset att tvärslockna och stöden bli en mardröm. Otydliga, svårtolkade, krångliga regler kring korttidspermitteringen och stora risker för personligt betalningsansvar vid anstånd med skattebetalningar.

Anstånd med skattebetalningar är absolut en vällovlig åtgärd – men detta kan visa sig bli en riktig skattefälla, med personligt betalningsansvar som följd. De nya generösare reglerna innebär att 3 månaders skatter och moms kan skjutas framåt i upp till 1 år med Corona-krisen som enda skäl, dvs mycket lägre krav för att få anstånd beviljat än normalt. Lätt att lockas ansöka om uppskov utan att man först tänkt igenom konsekvenserna. Men man slipper ju inte betala skatten utan skjuter bara upp betalningen. Kan man i slutänden inte betala skatterna gäller det därför att agera på rätt sätt för att undvika personligt betalningsansvar, dvs genom att i tid försätta företaget i konkurs eller företagsrekonstruktion. Och under hela anståndstiden ha ständig kontroll över företagets ekonomi och vid misstanke om förbrukat aktiekapital genast upprätta kontrollbalansräkning och följa reglerna kring likvidationsplikt, annars uppkommer personligt betalningsansvar enligt dessa regler!

Regeringen har också fått befogad kritik för den höga kostnad som uppskovet medför för företagen. Förutom anståndsränta med 1,25% tas dessutom en anståndsavgift ut på 0,3% av anståndsbeloppet – men beräknat per månad (!). Sammanlagt en väldigt hög ränta/avgift som dessutom är en icke avdragsgill kostnad. Det finns upprörda företrädare för företagarorganisationer som använt uttryck som ”ocker” och ”osmakligt” och det kanske är lite väl starka ord, men samtidigt är det lätt att känna förståelse för upprördheten.

De nya reglerna om förstärkt stöd vid korttidspermittering där staten står för 75% av lönekostnaderna vid arbetstidsförkortning till vissa nivåer är verkligen efterlängtade. Korttidspermittering kan bli en viktig faktor i att rädda kvar så många jobb och företag som möjligt i spåren av Corona-krisen. Inte lämpliga för alla att tillämpa, men för många – särskilt större företag. Men på grund av otydlig information från regeringen och Tillväxtverket invaggas många företagare i tron att deras företag kommer att kunna omfattas av korttidspermittering.

Reglerna om korttidspermittering är tyvärr inte bara krångliga och svårtolkade – de är dessutom oflexibla och snäva och utesluter många personer:

– Endast fasta nivåer för arbetstidsförkortning får tillämpas (förkortning med 20%, 40% eller 60%) vilket kan vara oerhört svårt att anpassa sig till i mindre företag. Många har olika sysselsättningsgrad för de anställda med olika nivåer av deltid upp till heltid, många använder tillfällig personal för att få ihop verksamheten vid t ex sjukfrånvaro eller VAB.

– Många företag består till stor del av arbetsgivaren själv och dennes familjemedlemmar och frågan är om dessa omfattas av stödet. Tillväxtverket gör en vidare tolkning av lagtexten än någon annat vågat göra – och frågan är om tolkningen stämmer. Ger Tillväxtverket nu företagarna falska förhoppningar? För hur kan man lyckas se delägare i handelsbolag som anställda och hur kan man se förbi annan arbetsrättslig lagstiftning där även ägare av aktiebolag ses som arbetsgivare? Här ställer den otydliga informationen kring de i grunden svårtolkade reglerna verkligen till det.

Nu måste regeringen och Tillväxtverket snabbt prestera bättre för att klargöra vad som ska gälla! Och samtidigt passa på att utvidga reglerna så att alla företagsägare, oavsett företagsform, omfattas av stödet, liksom deras familjemedlemmar!

/Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén AB


Kontakt:
Ulf Bokelund Svensson, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se

 

Ulf Bokelund Svensson är vd för Björn Lundén AB och är en av landets främsta skatteexperter. Han har skrivit fler än tjugo böcker om företagsbeskattning och utbildar årligen tusentals deltagare vid kurser och seminarier inom moms och beskattning. Björn Lundén AB är ett kunskaps- och programvaruföretag med över 100 anställda som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.