Om Björn Lundén / Pressrum / Nyheter i dina Björn Lundén-program

Vi fortsätter att vässa våra olika program med en mängd nya funktioner och finesser som underlättar och effektiviserar för dig som användare. Här får du koll på de viktigaste nyheterna som lanserats under årets tredje kvartal.

Publicerad: 2021-10-12

BL Administration

Automatregistrering av kvitton

Det har sedan tidigare varit möjligt att få tolkade leverantörsfakturor automatregistrerade. Nu utökar vi funktionaliteten så att du även kan automatregistrera kvitton. En förutsättning är att du använder dig av vår tolkningstjänst. För att tydligare kunna överblicka kvittona finns en filtreringsmöjlighet på just automatregistrerade kvitton, vilket gör det enklare att kunna kontrollera och göra stickprov på de kvitton som roboten tar hand om. 

Kommentar på underlag visas tydligare

Vid byrå-kundsamverkan och kvittohanteringen är det vanligt att använda sig av kommentaren man kan lägga in på ett kvitto för att meddela sig kring underlaget. Vi har därför gjort det tydligare i de fall det finns en kommentar genom att man ser en liten pratbubbla på posten i verifikationskontrollen.

Skattereduktion för grön teknik

Sedan 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för installation av grön teknik. När du fakturerar en kund med skattereduktion för grön teknik registrerar du dina artiklar i programmet och markerar sedan på Grön teknik-fliken att arbetet ska vara underlag för skattereduktion. När en inbetalning av kundens del av fakturan är registrerad får du ett meddelande om att det är dags att skicka en begäran om utbetalning från Skatteverket. I programmet kan du markera de aktuella posterna och skapa en fil för din begäran. Filen kan du sedan ladda upp i Skatteverkets e-tjänst Grön teknik – företag.

Förbättrad tolkningsupplevelse

Vi vill underlätta för dig att ha korrekta uppgifter i ditt leverantörsregister. När du lägger upp en ny leverantör kommer du därför att få en varning om du har ofullständiga uppgifter, dvs om du saknar någon uppgift som underlättar för tolkningsroboten att välja rätt leverantör. Även när du registrerar en leverantörsfaktura på en befintlig leverantör kommer programmet att påminna dig om att vissa uppgifter saknas. Detta om ditt leverantörskort inte innehåller någon av uppgifterna organisationsnummer, bankgironummer eller plusgironummer.


Byråstödet

Möjlighet att ändra tabellinställningar 

I BL Byråstöd har du nu möjlighet att ändra inställningar för hur olika tabeller ska visas. Du kan  

  • välja vilka kolumner du vill visa i en viss flik
  • flytta kolumner till önskad placering
  • ändra bredden på kolumner
  • sortera på annan kolumn än Deadline på alla aktiviteter
  • återgå till flikarnas ursprungsinställningar.


Digital kundsamverkan i app och webb

Fakturering

I webbfaktureringen går det nu att klicka på ROT-/RUT-fakturor för att filtrera fram de fakturor som fakturerats med ROT-/RUT-avdrag. Det finns även möjlighet att filtrera ytterligare för att se vilken status fakturorna har.

Attest

Webbtjänsten Attest har kompletterats med de två smarta funktionerna Invänta kredit och Godkänna och markera som betald. 
Invänta kredit 
Det här är en funktion du har nytta av när du vet att en faktura är felaktig och att en kreditfaktura från leverantören kommer att komma. Fakturan kommer att godkännas men spärras för betalning och kommentaren ”Inväntar kredit” sätts.
Godkänna och markera som betald
Om du redan har betalat en faktura kan du som slutattestant markera den som betald i samband med att du godkänner den i systemet.

Bank & betalning

Sök- och sorteringsmöjlighet
I Bank & betalning finns det nu en smidig funktion för att söka och sortera bland dina fakturor, något som är användbart när du snabbt vill hitta fakturor som ska betalas.  

Visa valda fakturor
Du kan visa valda fakturor för att få bättre överblick av fakturor som är markerade för att betalas. Visar du endast valda fakturor kan du när som helst växla tillbaka igen så att du ser hela fakturalistan.


Nya integrationer

Vi fyller löpande på med nya integrationer och följande är de senast tillkomna:

  • FINQR (nyckeltal och analys)
  • e-revisor (årsredovisning)
  • Hantverksdata (tid och projektredovisning)
  • Stripe (e-handel)


Förslag och önskemål

Du är välkommen att mejla förslag och önskemål kring den fortsatta programutvecklingen till tillsammans@bjornlunden.se.