Om Björn Lundén / Pressrum / Nyheter i dina Björn Lundén-program

Under de senaste månaderna har vi adderat en mängd nya funktioner och finesser som underlättar och effektiviserar för dig som användare. Här får du koll på de viktigaste nyheterna som lanserats under det fjärde och sista kvartalet 2021.

Publicerad: 2022-01-10

BL Administration

Automatisk FOS-förfrågan 

Våra löneprogram gör automatiskt en FOS-förfrågan hos Skatteverket när du lägger upp en ny anställd samt vid import/export av anställdaregistret. Resultatet av förfrågan är att programmet hämtar in rätt skattetabell samt eventuellt jämkningsbeslut för den anställde. FOS-förfrågan (fråga om skatteavdrag) kallades tidigare CSR-förfrågan.

Nya fält i intrastatrapporten

För dig som lämnar intrastatrapporter för försäljning till andra EU-länder ska försäljning från 1 januari 2022 och framåt (första redovisning i februari) kompletteras med två nya uppgifter: ursprungsland och Partner-ID (köparens momsregistreringsnummer). Ett fält för VAT-nummer finns redan på kundkortet, om uppgiften saknas kommer QV999999999999 att användas i stället.

Vad gäller ursprungsland finns ett nytt fält att fylla i på artiklarna. I fältet ska du ange det land där varan producerats eller tillverkats.

Möjlighet att klarmarkera löner

Vi har lagt till möjligheten att klarmarkera en lön i löneregistreringen. I stället för de tidigare kryssrutorna där du kunde markera Spärra för utskrift och Lönebesked utskrivet finns i stället en rullist där du förutom dessa alternativ även kan markera Klar.

Förbättringar kring semesterårsbytet
 • Bokföring av semesterskuld i samband med semesterårsbyte

När du gör sista lönen på semesteråret kommer du inte längre att få ett erbjudande om bokföring av semesterskuld. I stället får du ett meddelande om att detta görs i semesterbytet. Erbjudandet om bokföring av semesterskuld får du när du genomför semesterårsbytet under Aktivitet – Årsrutiner – Byte av semesterår.

 • Översyn av semesterberäkningen

För att öka tydligheten i rapporten du får ut i samband med semesterberäkningen/semesterårsbytet har vi sett över formuleringarna och kompletterat med uppgifter som saknats.

 • Semesterskuldlistan

I samband med semesterårsbytet är det en del dagar och tillägg som automatiskt faller till utbetalning och hamnar under Kommande lönerader. Tidigare har dessa försvunnit från semesterskuldlistan trots att de ännu inte betalats ut. Vi har nu gjort en korrigering så att dessa ligger kvar i semesterskulden efter semesterårsbytet men med en *-markering så länge de finns kvar som en kommande lönerad.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Från 1 januari 2022 höjs taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. I löneprogrammen påverkar det dig som har anställda där sjuklön betalas ut från företaget. I BL Lön Plus gäller det dig som kör semesterhanteringen med löneavtalet Tjänstemän med månadslön. Vi har justerat löneavtalet som systemlönearterna hämtar formler ifrån så att ett variabelt antal används i stället för ett fast antal prisbasbelopp för att göra systemet mer flexibelt.

Om du kör utan semesterhantering behöver du justera dina lönearter något, detta gör du under Uppläggning – Lönearter.


Byråstödet

Uppdatera dina företagsuppgifter från Byråstödet

Nu kan du uppdatera dina företagsuppgifter i ditt molnlagrade företag direkt från Byråstödet. Har du kopplingen med en molndatabasnyckel i Byråstödet aktiveras knappen Spara och uppdatera. Klickar du på den knappen så uppdateras även de generella företagsuppgifterna som finns i Byråstödet.

Ny flik för tilläggstjänster

Från Byråstödets klientkort kan du nu komma till integrationssidan för att öppna eller aktivera webbtjänster på app.bjornlunden.se samt andra integrationer. Detta gör du via den nya fliken Tilläggstjänster som du hittar längst till höger. Fliken är aktiv om en koppling till en molndatabas finns lagrad under Molntjänster.

Genvägar till de installerade programmen

Under fliken Molntjänster på klientkortet hittar du nu genvägar till våra installerade program. Detta förutsätter att du har tjänster upplagda på klienten som är kopplade till dessa program. För att kunna öppna BL Administration med rätt klient härifrån krävs också att du är helhetslösningsanvändare med företaget publicerat i Företagslistan i molnet.


Digital kundsamverkan i app och webb

Fakturering
 • Skapa fil för begäran om utbetalning av ROT/RUT

Nu finns en flik för ROT/RUT-fakturor som visas för användare av ROT/RUT-funktionen. På sidan listas alla ROT/RUT-fakturor med en status, och du har även möjlighet att skapa en XML-fil på de fakturor som du ska ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för. Filen laddas ner i din webbläsare.

 • ROT/RUT-uppgifter på kundkortet

Om du fakturerar med ROT/RUT går det nu att spara ROT/RUT-uppgifterna på kundkortet. Uppgifterna ligger då förifyllda nästa gång du fakturerar kunden.

 • Korrigera ROT/RUT-belopp per personnummer

Tidigare gjordes en fördelning på 50/50 mellan de två angivna personnumren, nu kan du själv ställa in vilket belopp som ska ligga på vilken person.

 • Ändra/radera registrerade inbetalningar

Om du råkar registrera en felaktig betalning går det nu i efterhand att korrigera eller ta bort den felaktiga betalningen. Detta görs inne på kundfakturan under rubriken ”Betalningar” och de tre prickarna till höger.

 • Möjlighet att ange "Vår referens" på fakturan

Via faktureringsinställningarna har du nu möjlighet att ange en förvald referens som står med på fakturan som ”Vår referens”.

Leverantör
 • Ändra betaluppgifter vid Godkänn och skicka för betalning

När du ska godkänna en faktura, och har möjlighet att betala den på samma gång, går det nu att korrigera betaluppgifterna, till exempel om du vill delbetala en faktura eller ändra betaldatum.

Bank & betalning
 • Möjlighet att kvitta leverantörsfakturor

Nu finns möjlighet att kvitta debet- och kreditfakturor, som tillsammans blir noll i summa att betala, mot varandra. Detta för att dessa fakturor inte ska skickas med i betalningar som skickas till banken.

 • Filtrering på betaldatum

Vi har utökat tabellen så att du kan filtrera fram fakturor till och med ett betaldatum.

 • Hantering av betalspärrade leverantörsfakturor

Om en faktura har spärrats för betalning vid registrering så kan du som användare själv välja att ta bort betalspärren via knappen ”Redigera betalning”.

Ekonomiöversikten
 • Egen vy för Huvudbok

Vi har lagt till en vy för Huvudbok där du smidigt kan följa upp varje bokföringskonto och med hjälp av drill-down-funktionen kan du borra dig ned och se vilka verifikationer som är bokförda på kontot.


Nya integrationer

Vi fyller löpande på med nya integrationer och följande är de senast tillkomna:

 • Kivra (lönebesked)
 • ES Kassasystem (kassasystem)
 • Onslip (kassasystem)
 • Regtech KYC (molnbaserad tjänst för att uppfylla regelverket kring penningtvätt)
 • Pensure (tjänstepension)


Förslag och önskemål

Du är välkommen att mejla förslag och önskemål kring den fortsatta programutvecklingen till tillsammans@bjornlunden.se.