Om Bjorn Lunden / Pressrum / Ohållbar situation för redovisningskonsulterna

Regeringen och myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket måste förstå allvaret i situationen – de måste hjälpa redovisningsbyråerna att klara av de närmaste månaderna utan att redovisningskonsulterna ska riskera att gå under av belastningen. 

Publicerad: 2020-03-27

Aldrig tidigare har det varit lika tydligt hur viktig funktion redovisningsbyråerna fyller. För företagen och näringslivet förstås, men ännu mer än så – för samhället och samhällsekonomin. Företagen kämpar för sin överlevnad i den värsta ekonomiska krisen på mycket lång tid och man brottas med många stora och svåra juridiska och ekonomiska frågor. Regering och riksdag agerar tack och lov snabbt och kraftfullt med många nya stödåtgärder och regeländringar – men som för företagare eller dennes ekonomi-/HR-personal är svåra att snabbt sätta sig in och anpassa verksamheten efter.

Mitt i denna korseld av tuffa ekonomiska beslut, komplexa nya regler och den allvarliga smittspridningen, sitter redovisningskonsulten på redovisningsbyrån. Företagens absolut viktigaste stöd i tillvaron i en svår situation som denna. Rådgivaren som snabbt måste sätta sig in i alla nya skatteregler och i nya stödmöjligheter, som ska analysera företagets ekonomi och föreslå konstruktiva åtgärder, som korrekt måste hantera de svåra arbetsrättsliga frågorna kring permittering, varsel och uppsägning. Och som dessutom måste fortsätta hantera företagens ”vardag” med arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer, inkomstdeklarationer och årsbokslut eller årsredovisningar. Och allt detta måste göras i tid och helt korrekt för att undvika förseningsavgifter, skattetillägg och räntekostnader.

Genom digitaliseringen ges möjligheter till samarbete mellan redovisningsbyrå och kund via appar och molntjänster, och redovisningsbyråer som ställer om till ett sådant arbetssätt får effektivare processer och kan sköta mycket mer på distans. Exempelvis vid hemarbete pga smittspridningen och för att inte behöva ta emot/lämna ut material i pappersform. Men det ligger inte bara på redovisningsbyråerna och företagen att digitalisera och automatisera, det skulle behövas hjälp av lagstiftningen. En modernisering av bokföringslagen exempelvis för att slippa hantera och spara pappersunderlag om det ändå finns i digital form. En sådan ändring måste kunna göras omedelbart, i våra grannländer har man redan gjort den ändringen.

Regeringen och myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket måste förstå allvaret i situationen – de måste hjälpa redovisningsbyråerna att klara av de närmaste månaderna utan att redovisningskonsulterna ska riskera att gå under av belastningen. Förenkla och utvidga regelverket kring att vara ombud. Utvidga byråanståndet för deklarationsinlämning. Ta tillfälligt bort förseningsavgifterna för årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Och detta bara som några exempel på vad som direkt skulle kunna underlätta rejält för redovisningsbyråerna i deras väldigt tuffa arbetsvardag just nu – det finns många fler områden för regering och myndigheter att titta på. Och det skulle behöva göras omgående – redovisningsbyråernas betydelse för samhället och företagen har aldrig varit större än nu!

/Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén AB


Kontakt:

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se