Om Bjorn Lunden / Pressrum / Rådgivarcheckar kan rädda företag

Mer måste göras för att rädda företagen och jobben – och det måste göras snabbt och effektivt. Mitt förslag är Rådgivarcheckar som kan göra det möjligt för företagen att skaffa den viktiga rådgivning som kan rädda en verksamhet i akut kris. 

Publicerad: 2020-03-14

De kraftigt negativa effekterna av corona-pandemin märks nu tydligt genom varsel, uppsägningar, permitteringar och konkurser. Mer måste göras för att rädda företagen och jobben – och det måste göras snabbt och effektivt. Mitt förslag är Rådgivarcheckar.

Sänkta socialavgifter, stöd för korttidspermittering, hyresstöd osv – allt detta är förstås bra och fler och mer omfattande allmänna åtgärder kan också behövas. Men varje företag är unikt och behöver specifika åtgärder just för detta företags verksamhet. Varje företag har sina möjligheter och problemområden, sina styrkor och svagheter. Genom att utnyttja den guldgruva av kompetens och erfarenhet som finns bland företagens rådgivare – redovisningskonsulterna – kan företag och jobb räddas genom anpassad rådgivning och specifika åtgärder.

Rådgivning kostar pengar – pengar som företagen i den akuta situation vi nu befinner oss i antingen inte har eller som man i nuläget inte vågar satsa. Genom en Rådgivarcheck får företaget resurser att skaffa den viktiga rådgivning som kan rädda ett företag i kris. Samtidigt säkerställer Rådgivarchecken att rådgivaren, redovisningskonsulten, faktiskt får betalt för sitt nedlagda arbete och därför kan utveckla och utöka redovisningsbyråns verksamhet genom att ta in mer personal och lägga mer tid på rådgivning till behövande företag.

Företagen, medarbetarna, redovisningsbyråerna, staten – ja, alla skulle vinna på detta. Så min passning till Magdalena Andersson är: inför Rådgivarcheckar – och gör det nu!

Ulf Bokelund Svensson, VD Björn Lundén AB


Kontakt:
Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se