Om Bjorn Lunden / Pressrum / Rapport om regelkrångel

Svenska redovisningsbyråer får dålig vägledning om hur de ska följa penningtvättslagen, vilket medför stora problem för byråerna som ofta får höga sanktionsavgifter. Det visar en ny studie som har genomförts av skatterättsprofessor Eleonor Kristoffersson på uppdrag av programvaruföretaget Björn Lundén AB.

Publicerad: 2023-07-03

– Väldigt många företag är oroliga för kännbara sanktionsavgifter, det kan handla om flera miljoner kronor. Det har slagit väldigt hårt mot de redovisningsbyråer som hittills har granskats. Dessutom känner vissa oro för att de inte ska klara reglerna och därmed tvingas lägga ner verksamheten helt och hållet, säger Ulf Bokelund Svensson, skatte- och momsexpert samt vd, Björn Lundén AB.

Enligt studien, som har genomförts av Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet, är regelverket kring penningtvätt oklart och sanktionsavgifterna höga. Att det är så svårt att göra rätt kan även försvåra polisens och myndigheternas arbete med att stoppa terrorfinansiering och lagföra brottslingar.

– Vi har därför bjudit in till ett livesänt panelsamtal den 19 september och det känns positivt i sammanhanget att riksdagsledamöter från regeringsbärande partier – Ida Ekeroth Clausson (S) och Boriana Åberg (M) – kommer för att diskutera fynden i rapporten, säger Ulf Bokelund Svensson.

I finanspolisens årsrapport för 2022 står att läsa att drygt 3 000 misstankerapporter avvisades för att de “inte levde upp till de grundläggande kraven på tillgänglig information och struktur”.

– Sverige och EU måste ha en tydlig lagstiftning, och myndigheterna behöver kommunicera hur regelverket ska efterföljas. Det är både en säkerhetsfråga och en fråga om jobb och tillväxt, säger Ulf Bokelund Svensson.

I studien konstateras även att momsreglerna är betungande och att många redovisningsbyråer vill se förenklingar. En stor del av arbetet är onödigt tidsödande.
Mer än 30 procent av redovisningskonsulterna lägger över 30 timmar varje månad på att bokföra ingående och utgående moms. Hela 12,5 procent uppskattar dessutom att de lägger mer än 80 timmar varje månad, vilket är ungefär hälften av arbetstiden.

– Vi vet sedan tidigare att många företag tycker att lagar och myndighetsregler är ett tillväxthinder. Det omfattande regelverket gör att en redovisningskonsult kan behöva lägga betydande timmar på ren dokumentation och vi ser att den totala regelbördan måste minska, säger Eleonor Kristoffersson.

Om studien:

Studien har genomförts av Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet. Frågorna har ställts till 6 000 företag i Björn Lundén AB:s kundbas. Denna studie är särpräglad eftersom den fokuserar på en grupp med djupgående kunskap om regelkrångel och dess effekter. Kunderna är markerade som redovisningsbyråer varav 720 har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 12 procent. Svarsfrekvensen är låg och det går därför inte att dra statistiskt säkra slutsatser. Samtidigt har varje redovisningskonsult och byrå inblick i många kundföretags verksamheter, vilket stärker bilden.

Några av studiens slutsatser:
  • Redovisningskonsulter anser att penningtvättslagstiftningen är den största utmaningen. Reglerna ses ofta som vaga, svåra att få svar kring och det kan vara kännbara sanktionsavgifter om de inte efterlevs.
  • När det gäller moms är reglernas komplexitet särskilt problematisk. I studien föreslås flera förenklingar, bland annat rörande billeasing, fastigheter och avdragsrätt.
  • Att bokföra ingående och utgående moms tar mycket tid, eftersom nästan alla inköp och försäljningar medför en kontering för momsen.
Inspelning av panelsamtal kring studien med medverkan av riksdagspolitiker

Tidigare i veckan diskuteras studien i ett panelsamtal med riksdagspolitiker och andra experter.

Deltagare i panelen var Ida Ekeroth Clausson (S), Boriana Åberg (M), Företagarnas skatteexpert Patrick Krassén samt Ulf Bokelund Svensson, skatte- och momsexpert och vd för Björn Lundén AB. Utöver det deltar även Eleonor Kristoffersson som presenterar sin studie.

Här kan du se det inspelade panelsamtalet »

Kontaktuppgifter:

Ulf Bokelund Svensson, vd och skatteexpert, Björn Lundén
+46 (0) 70 444 90 43
ulf.svensson@bjornlunden.se
www.bjornlunden.se

Pål Carlsson, presskontakt, Björn Lundén
+46 (0) 70 636 27 96
pal.carlsson@bjornlunden.se

Frågor om studien:
Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro universitet
+46 (0) 73 947 18 59
eleonor.kristoffersson@oru.se