Om Bjorn Lunden / Pressrum / Redovisningskonsult funkar inte

Det är hög tid att vi ger denna för företagandet och samhället så viktiga yrkesgrupp ett bättre namn, en bättre titel. För namnet/titeln redovisningskonsult funkar inte särskilt bra, eller?

Publicerad: 2024-03-13

De flesta företagare förstår inte vad uttrycket redovisningskonsult står för, utan man säger oftast att man har en revisor (fast man menar redovisningskonsult). Eller att man har någon som sköter bokföringen (eller – trots digitalisering och automatisering – att man lämnar bort pappren).

Att försöka påverka Google att ändra i Google Translate så att accountant inte översätts med revisor, ja det är kanske möjligt. Det finns ju en viral påverkanskampanj för detta i sociala medier osv. Men är det egentligen lösningen? Kan man verkligen översätta accountant med redovisningskonsult, ens med god vilja?

Engelskans accountant är enkelt och träffsäkert och definitionen spänner över ett ganska brett spektrum av arbetsuppgifter. The Economic Times definierar accountant såhär:

“An accountant is a person who works in the accounting field and conducts tasks including account analysis, audits, and financial statement analysis. Accountants can work for just an accountancy firm or a large corporation with just an internal finance department, or they might start their own firm.”

Och i den engelska versionen av Wikipedia har man en synnerligen kort och koncis förklaring:

”An accountant is a practitioner of accounting or accountancy.”

Men man lägger till ett viktigt konstaterande, nämligen att accountants may exert a very significant impact during the audit process and further influence audit fees and audit quality”.

Finns det då något rimligt bra svenskt uttryck som motsvarar accountant? Bokförare, redovisare, bokhållare, räkenskapare, analytiker, rådgivare…inget prickar riktigt rätt. Inte heller uttrycket redovisningskonsult.

Någon kreativ människa i vårt avlånga land måste väl kunna komma på en lösning för denna gordiska knut? Kanske 2024 kan bli året då ett av nyorden i Svenska Akademins Ordlista är ett nytt uttryck för yrkesgruppen som jobbar inom ”the accounting field”? Eller är det så enkelt som att vi ska föra in ett engelskt begrepp i vår adekvata inhemska vokabulär (för att citera fd finansministern Gunnar Sträng). Ska redovisningskonsulter ges namnet/titeln Accountant?

 

Ulf Bokelund Svensson, VD
Björn Lundén Group

PS. För dig som gillar humor (eller åtminstone den här sortens humor): I den engelska versionen av Wikipedia ges även en beskrivning av en Accountants personlighet:

”Practitioners have been portrayed in popular culture by the stereotype of the humorless, introspective bean-counter. It has been suggested that the stereotype has an influence on those attracted to the profession with many new entrants underestimating the importance of communication skills and overestimating the importance of numeracy in the role.”

Presskontakt:

VD Ulf Bokelund Svensson, 070-4449043, ulf.svensson@bjornlunden.se