Om Bjorn Lunden / Pressrum / Stipendiater

Vinnarna av det första Björn Lundén-stipendiet på 10 000 kr har nu utsetts.  Pristagarna är Jon Samuel Lasses och Robert Eliasson, båda studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Publicerad: 2019-10-15

Vinnarna av det första Björn Lundén-stipendiet på 10 000 kr har nu utsetts. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Pristagarna är Jon Samuel Lasses och Robert Eliasson, båda studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som tillsammans skrivit uppsatsen "Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet".


Hur känns det här då?

– Det känns såklart väldigt bra och en bekräftelse på att vi skrivit om något som ligger i tiden och känns relevant för den tänkta målgruppen. Det kändes verkligen inte alltid så när vi satt mitt i det, och det är något att ta med sig även senare.


Vad kommer ni fram till när det gäller digitaliseringens inverkan på redovisningsbyråns effektivitet?

– Den pågående digitaliseringen har stor potential att förbättra effektiviteten avsevärt. Såklart finns det utmaningar, inte minst kopplade till de olika system som olika transaktioner sker i. För att få en effektivare redovisning krävs att man kan se helheten och inte bara ändrar i ett litet hörn – då blir det för mycket lappning och handpåläggning. Vi såg också att det är mycket annat som påverkar hur effektiv byrån faktiskt är, det räcker till exempel inte att implementera de senaste digitala lösningarna om inte andra närliggande aktörer är med på banan, t ex kunder och leverantörer.


Finns uppsatsen att läsa någonstans?

– Uppsatsen kommer laddas upp på Gupea, som är Göteborgs Universitets databas för studentuppsatser.


– Har ni några tips ni vill dela med er av till redovisningsbyråer som vill digitalisera eller öka digitaliseringen i sin verksamhet?

– Ha en helhetsbild från början men ta små steg i taget och få kontroll över dem innan ni går vidare till nästa steg. Det kan t ex vara att ni integrerar banken i bokföringsprogrammet för att kontrollera betalningar för att sedan gå vidare till nästa steg. Tänk också på att viss digitalisering kanske inte kommer att innebära så mycket tidsbesparing men ger möjlighet att leverera en bättre produkt till kunderna. Försök också att hitta mixen mellan att standardisera era arbetssätt och att ta hänsyn till att varje kund är unik.

Både Jon Samuel och Robert kommer att satsa på redovisningsbranschen efter avslutade studier. Jon Samuels plan är att ta magisterexamen och sedan inrikta sig på revision. Robert tänker satsa på redovisning och vill bidra till att förändra synen på vad bra redovisning är.


Vid frågor, kontakta:

Pål Carlsson, pal.carlsson@bjornlunden.se