Frågor & svar om penningtvättslagen

 • Vem granskar att redovisningsbyråerna efterlever penningtvättslagen? 

  Svar:
  Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare, bland annat redovisningsbyråer, enligt penningtvättslagen. Länsstyrelsen kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

  Här kan du läsa om vad länsstyrelsen brukar fråga efter vid en granskning »

 • Vilket är det vanligaste felet som konsulterna gör och som visar sig vid länsstyrelsens granskning? 

  Svar: 
  Den vanligaste bristen är att redovisningsbyrån missuppfattar vad länsstyrelsen vill komma åt med sina frågor i samband med granskning. Man tror att länsstyrelsen vill klarlägga att redovisningsbyrån (eller dess kunder) inte sysslar med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Men så är det inte. Länsstyrelsen vill inte veta att regelverket följs. Man vill veta hur redovisningsbyrån gör för att förhindra att redovisningsbyrån utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Här kan du läsa om vad länsstyrelsen brukar fråga efter vid en granskning »

 • Hur höga sanktionsavgifter kan det bli om man inte uppfyller kraven? 

  Svar:
  Många av länsstyrelsernas granskningar av redovisningsbyråer har resulterat i höga sanktionsavgifter. Det finns exempel på byråer som har tvingats betala miljonbelopp i sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är inte avdragsgill. 

 • Kan man använda de mallar som finns på marknaden för att uppfylla kraven? 

  Svar:
  I länsstyrelsernas beslut om sanktionsavgifter riktade mot redovisningsbyråer framgår det att det inte duger med en mall med kryssrutor där du kryssar i vad du har gjort och/eller vad du har kommit fram till.

  Ett exempel: För varje kund ska du bedöma kundens individuella riskprofil. Det finns tre nivåer:

  • Låg riskprofil
  • Normal riskprofil
  • Hög riskprofil

  Här duger det inte att du endast sätter ett kryss i en av de tre rutorna och därefter sätter in dokumentet i en pärm. Du måste också beskriva hur du har gjort riskbedömningen. 

 • Vad förväntas jag som konsult vidta för åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för finansiering av terrorism? 

  Det finns en rad faktorer du bör kontrollera hos varje enskild kund. Här är en checklista över vad du bör kontrollera »

Vill du veta mer om penningtvätt?

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!