Vart tredje företag har halverat sin försäljning pga coronapandemin

Närmare vart tredje svenskt företag kämpar just nu med en minskad efterfrågan på mer än 50 % på sina produkter på grund av coronautbrottet. Det visar en dagsfärsk enkätundersökning (15 april 2020) som gjorts av kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Enkäten besvarades av drygt 1 200 små och medelstora företag.

Kraftigt minskad efterfrågan i många företag…

Av enkäten framgår att 27 % av företagen nu har en minskad efterfrågan med mer än 50 % på sina produkter jämfört med i början av februari, dvs före coronautbrottet. Det är även 8 % av företagen som uppger att de har en minskad efterfrågan på 41–50%. En stor andel, närmare bestämt 23 % av företagen, uppger att efterfrågan minskat med 1–10 %. Totalt är det drygt 80 % av företagen som har en minskad efterfrågan på sina produkter. Värt att notera är att 18 % av företagen anger att de haft en ökad efterfrågan på sina produkter sedan coronautbrottets början.

efterfragan.PNG

… samtidigt tror många att efterfrågan snart är tillbaka på normal nivå

På frågan när man tror att efterfrågan på företagets produkter är tillbaka på samma nivå som före virusutbrottet, svarar 26 % att det kommer ske inom 6 månader och 25 % inom ett år. Samtidigt är det många i enkäten som tror att det kommer gå ännu snabbare – 19 % av företagen har svarat att det kommer ske inom 4 månader och en lika stor andel att det kommer att ske inom 2 månader. Vart tionde företag tror att det kommer att ta mer än 12 månader innan efterfrågan är tillbaka på normala nivåer.

efterfragan_normalniva.PNG

Ökat fokus på marknadsföring och digitalisering

Undersökningen visar att vart tredje företag vidtagit någon form av extra åtgärder för att stimulera efterfrågan under coronapandemin. Av kommentarerna framgår att flera företag intensifierat sina marknadsföringsinsatser. Det handlar bland annat om utökad annonsering, anpassade erbjudanden och tjänster samt att ta sig tid till mer personlig service via telefon eller mejl. Det finns även ett ökat fokus på att erbjuda sina kunder digitala produkter, exempelvis i form av webbinarier.

extra_atgarder.PNG

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 15 april 2020 som en webb-enkät som mejlades till ett slumpmässigt urval av företagskunder i Björn Lundéns kundregister. För att inte resultatet skulle snedvridas undantogs gruppen redovisningskonsulter och andra rådgivare, då de dels är överrepresenterade bland Björn Lundéns kunder, dels befinner sig i en speciell situation i tider då företagen har ett extraordinärt rådgivningsbehov. Enkäten har besvarats av drygt 1 200 små och medelstora företag.


Kontakt:
Pål Carlsson, pal.carlsson@bjornlunden.se, 0650-541400
Gustaf Sahlén, gustaf.sahlen@bjornlunden.se, 0650-541400


Björn Lundén Information är ett kunskaps- och programvaruföretag som i mer än 30 år förenklat vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och anställda.