Kan mitt företag använda Digitala Årsredovisningen? 

Digitala Årsredovisningen kan användas för alla aktiebolag som tillämpar K2-reglerna (ej K3), inte är koncernföretag och som bokför enligt BAS-kontoplanen.