Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad behöver jag för att börja göra min årsredovisning? 

Du behöver företagets bokföring med gjorda bokslutsjusteringar på en SIE-fil. SIE-filen skapar du i ditt bokföringsprogram/bokslutsprogram. Digitala Årsredovisningen fungerar med alla bokföringsprogram och ekonomisystem.