Varför finns inga jämförelsesiffror till noterna? 

Enligt K2-regelverket är det frivilligt att lämna jämförelsesiffror. Eftersom vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som upprättar årsredovisning har vi därför valt att utelämna jämförelsesiffror.