Automatisk FOS-förfrågan 

Programmet gör automatisk en FOS-förfrågan hos Skatteverket när du lägger upp en ny anställd samt vid import/export av anställdaregistret. Resultatet av förfrågan är att programmet hämtar in rätt skattetabell samt eventuellt jämkningsbeslut för den anställde. FOS-förfrågan (fråga om skatteavdrag) kallades tidigare CSR-förfrågan.