Finns det stöd för Skatteverkets regler kring One Stop Shop? 

Svar: 
Ja, du kan automatiskt bokföra din försäljning per land och på olika försäljningskonton baserat på inköpslandet. Du kan välja att skicka alla 27 länder inom EU till 27 olika försäljningskonton. Du kan också komplettera med andra regioner (EMEA och APAC). Du måste använda redovisningsmetoden "Per order".

Du kan skapa ett obegränsat antal försäljningsländer. Har du fler försäljnings- eller momskonton per land, t ex Sverige 12% och Sverige 25%, kan du lägga upp det landet två gånger med respektive bokföringskonto och på så sätt få en detaljerad bokföring.