Vilka uppgifter behöver jag för att koppla ihop Zettle och Björn Lundén?

Svar:

För Zettle räcker det med att du loggar in och godkänner att din data delas. För Björn Lundén behöver du aktivera integrationen och hämta en publik nyckel.

1. För att aktivera integrationen väljer du integrationer i menyn, letar upp Zettle-integrationen, klickar på Aktivera och godkänner att data hanteras mellan systemen.

2. Klicka sedan på kugghjulssymbolen i integrationsfönstret för att se och kopiera din publika nyckel.