BL BYRÅSTÖD

Modernt byråstöd för byrån och medarbetarna 

markeringstext

 • Välj ditt eget arbetssätt
 • Full överblick över arbetsdagen
 • Skapa uppdragsavtal smidigt
Byråstöd – webbaserat och flexibelt

Ett modernt byråstöd för ­byråledare och byråmedarbetare som vill effektivisera vardagen. Byråstödet är det naturliga stället för varje byråmedarbetare att börja sin dag – med full överblick över vad som behöver göras. Det är här du lägger upp nya kundföretag, ser status, öppnar dina program, ser aviseringar om inkomna dokument, automatregistrerade underlag, skattekontosaldo, skapar molnföretag, mm.

I Byråstödet kan du lägga upp alla tänkbara tjänster som ni utför för era klienter. I Byråstödet finns flikar för Bokföring, Löneadministration, Skattedeklaration, Inkomstdeklaration, Bokslut och Kontrolluppgifter så du tydligt kan se vad som ska göras och av vem. Från byråstödet skapar du även smidigt byråns uppdragsavtal.  

Byråstödet fungerar med alla ekonomisystem på marknaden.

BL Byråstöd
109:-/mån

Pris för (1) användare och månad. Debiteras årsvis. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång. 

 • För redovisningsbyråer - Program - Bjorn Lunden - Byråstöd – webbaserat och flexibelt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg5155_trustImg
  20 års erfarenhet

  Mer än 20 års erfarenhet av byråanpassade programlösningar 

 • För redovisningsbyråer - Program - Bjorn Lunden - Byråstöd – webbaserat och flexibelt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg5156_trustImg
  Samarbete

  All utveckling sker i nära samarbete med våra byråanvändare 

 • För redovisningsbyråer - Program - Bjorn Lunden - Byråstöd – webbaserat och flexibelt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg5157_trustImg
  Programsupport

  Programsupport från medarbetare som kan både programvara och redovisning 

 • För redovisningsbyråer - Program - Bjorn Lunden - Byråstöd – webbaserat och flexibelt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg5158_trustImg
  Öppet köp

  Du har alltid 30 dagars öppet köp när du beställer program från oss 

FLER FUNKTIONER & FINESSER I BYRÅSTÖDET

Skapa uppdragsavtal 

Med bara ett par musklick skapar du ditt uppdragsavtal direkt från Byråstödet. Här finns alla uppgifter du behöver om byrån, klienten och vilka uppdrag som ska utföras.

Börja med att gå till Byråinställningar och komplettera med byråns adressuppgifter. Här kan du också redigera de textförslag som genereras till uppdragsavtalet. Dessa uppgifter kan också redigeras på klientnivå för att passa just den kunden.

Du kan också lägga in byråns logotyp i avtalet.

När du känner dig klar sparar du uppdragsavtalet som en PDF-fil, som du kan skriva ut. 

Smarta tidsbesparande integrationer 

Direkt från byråstödet kan du komma igång och börja arbeta med Wellfish för hållbarhetsredovisning och med Due Compliance för kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (ATM). De här systemen är integrerade med Bjorn Lunden, vilket möjliggör ett automatiserat arbetssätt som förenklar din vardag i form av framförallt inbesparad tid och ökad kvalitet.

Kundspecifika inställningar 

Med vårt genomtänkta mallsystem (där byrån själv kan ange egna värden om den önskar) kan medarbetarna enkelt lägga upp tjänster på klienter och få rätt deadline.

Utifrån företagstyp och angivna förutsättningar per räkenskapsår styrs dina inlämningsdatum korrekt om du använder våra smarta deadlineregler. Det du kan ange är om:

 • Arbetsgivaravgifter och moms lämnas som stort företag (26:e i månaden efter)
 • Företaget har haft EU-handel (styr inlämning av ettårsmoms)
 • Momsdeklarationen lämnas elektroniskt (styr inlämning av ettårsmoms)
 • Den periodiska sammanställningen lämnas elektroniskt (ger en respit på fem dagar)
 • Byråanstånd enligt plan har beviljats (inlämning enligt plan senast 15 juni)
 • Inkomstdeklarationen lämnas elektroniskt (ger INK2 en månads respit) 
Individuella inlämningsregler

Beroende på hur ofta en tjänst ska utföras väljer du en passande inlämningsregel. De regler som finns idag i byråstödet är inlämning för:

 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • Periodisk sammanställning
 • Årsredovisning upprättad (6 mån)
 • Årsredovisning inlämnad (7 mån)
 • Inkomstdeklaration
 • Kontrolluppgift

Förutom dessa finns mer allmänna regler, t ex:

 • Antal dagar efter månadens slut
 • Specifikt datum i aktuell månad
 • Specifikt datum i första månaden efter (månaden/kvartalet/räkenskapsåret)
 • Antal dagar efter räkenskapsårets slut
 • Antal månader efter räkenskapsåret slut 
Smarta sökfunktioner 

Sökfunktioner finns i de olika vyerna så du snabbt kan söka fram specifik klient, handläggare, klientansvarig, tjänst, deadlinedatum eller vad du nu vill se för stunden. 

Urval på kundansvarig och utförande handläggare  

Funktioner för att ta fram listor för klientansvarig och utförande handläggare gör det enkelt att följa upp om någon blir försenad med något moment. Som kundansvarig har du full överblick och kan se till att inget missas. 

Valbara kolumner i klientlistan 


Klientlistan har ett stort antal valbara kolumner. Dessa finns att välja på:

 • Kundnummer
 • Organisationsnummer
 • Namn
 • Telefon
 • E-post
 • Postort
 • Klientansvarig
 • Mobil
 • Adress
 • Postnummer
 • Säte
 • Firmatecknare
 • Företagstyp
 • Räkenskapsår (här visas det senast upplagda räkenskapsåret) 
Anpassade vyer ersätter dina Excellistor 

Byråstödet har flikar/vyer för de största uppdragen där urvalen fokuserar rätt. I dagsläget finns vyer för bokföring, löneadministration, skattedeklaration, inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, mm. I vyerna kan du välja om du vill se helt klara klienter eller inte.

Noteringsfunktioner 

För varje aktivitet som ska utföras finns möjlighet att lägga in noteringar som kopplas till just den aktiviteten.

Startsida med nyttigheter 

På byråstödets startsida hittar du ständigt uppdaterade nyheter, viktiga datum och manualhjälp.  

Kontaktregister

Du kan lägga upp namn, telefon och mail till dina kontaktpersoner hos klienten. Det finns även ett kommentarsfält till varje kontaktperson så att du kan ange exempelvis personens roll på företaget.

Överlämningsbart skick

På klientkortet finns plats för tydliga verksamhetsbeskrivningar och information om kunden så att uppdraget är i överlämningsbart skick om du skulle behöva lämna över uppdraget till en kollega.

 • På varje tjänst kan extra information läggas in som syns varje gång tjänsten ska utföras för klienten.
 • Aktuell status syns tydligt på varje aktivitet där det framgår exakt vad som är gjort och inte
Tydliga varningar, påminnelser och klarmarkeringar

Du ser direkt via tydliga kulörta symboler om något är klart, ogjort, nära deadline eller försenat.

Koppling till andra Björn Lundén-program

I byråstödet kan du öppna de olika Björn Lundén-programmen i rätt kontext. BL Skatt är anpassat för att kommunicera med Byråstödet. Du kan skapa nya deklarationer från byråstödet, öppna befintliga samt uppdatera status på dina deklarationer direkt till BL Byråstöd.

I byråstödets bokslutsvy visas status för de flesta tjänster som finns att välja på under uppdraget Bokslut. Här kan du göra urval på klientansvarig, utförande handläggare samt bokslutsmånad.

Dokumentlagring

Under fliken Dokument kan du skapa mappar och lägga upp dokument kopplade till specifika klienter. Du når dessa dokument när du loggar in i byråstödet från vilken dator som helst. Uppladdade dokument kan aldrig nås av klienten utan är bara för intern användning. 

Möjlighet att exportera klientlistan och alla aktiviteter

I byråstödet finns en exportfunktion för att exportera ut klientlistan till ett format som du kan läsa in/skriva ut från andra program.

 Enkelt att komma igång 
 • Importfunktioner av klienter från BL Administration eller BL Klient.
 • Vi hjälper dig att få ut klientuppgifter från de flesta konkurrenters byråstöd.
 • Guider som hjälper dig att själv omvandla Excel-filer till importerbara filer och på så vis enkelt få in klienter i byråstödet.
 • Via importmarkerade uppdragsmallar kan du lägga upp tjänster i samband med import av klienter.
 • Markerade uppdrag i uppdragsmallen kan via ett par tangentklick läggas upp på vald klient. 
Helt webbaserat

Byråstödet är helt webbaserat, vilket innebär att vi sköter alla uppdateringar och backuper och att du kan arbeta var du vill och dela information med dina kollegor.

Masshantering

En masshanteringsfunktion möjliggör för dig att ändra klientansvarig eller utförande handläggare på flera klienter eller tjänster samtidigt. Via denna funktion kan du även enkelt lägga till tjänster på befintliga klienter.

Aktuellt skattekontosaldo

Du som valt att se skattekontosaldot i app.bjornlunden.se kan välja att visa saldot även i byråstödet. Negativt saldo visas i rött så du kan agera snabbt.

Aktuella företagsuppgifter

Du kan genom ett enkelt knapptryck hämta in aktuella företagsuppgifter på ny eller befintlig klient. Utöver vanliga grunduppgifter kan du få in exempelvis branschkod och verksamhetsbeskrivningen. Följande fält kan vi hämta in:

 • Postadress
 • Postnr
 • Postort
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Säte
 • Hemsidesadress
 • SNI-kod och bransch
 • Registreringsdatum
 • Beskrivning av verksamheten
 • Revisor
Teamhantering (kontorshantering)

Byråadministratören kan skapa egna team i byråstödet. Detta möjliggör filtrering av vilka kunder en byråmedarbetare kan se. Byråadministratören kan även välja vilka medarbetare som faktiskt kan se alla kunder utanför sina team och vilka medarbetare som inte kan se andra kunder i byråstödet.

 • Det finns ett Huvudteam där byråns alla kunder alltid ligger. Huvudteamet visas med byråns namn vid filtreringen (för alla som har åtkomst till huvudteamet).
 • Väljer du ett Klientbaserat team kan du styra vilka kunder samt vilka medarbetare som ska ingå i det teamet.
 • Tjänstebaserade team är lämpligt att använda när medarbetare ska kunna nå alla kunder som får en viss tjänst utförd.