E-fakturering

– skicka och ta emot e-fakturor för 2,50/st

Med vår lösning för e-fakturering skickar du e-fakturor (EDI-fakturor) till dina kunder och tar emot e-fakturor från dina leverantörer. Du får en snabbare och betydligt billigare hantering av dina utgående fakturor. Du slipper portokostnader och vet att fakturan når sin mottagare. Även hanteringen av leverantörsfakturor effektiviseras plus att du får in digitala underlag om du vill jobba automatiserat med leverantörsfakturorna.

Sedan 1 april 2019 måste leverantörer till offentlig sektor kunna skicka fakturor i det så kallade PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3.0. Vår e-fakturering har stöd för detta.

Varför e-fakturering?
  • Sänkta kostnader
  • Minskad tidsåtgång
  • Större leveranssäkerhet
  • Uppfyllande av kunders krav på e-faktura, bland annat vid offentlig upphandling från 1 april 2019
  • Miljövänligt
  • Ingen arkivering av papper

2,50:-
/inkommande eller utgående faktura

Jag vill veta mer om e-fakturering »

BL Fakturaflöde

För att använda e-fakturering behöver du en aktiv licens för BL Leverantör eller BL Fakturering.
Funktionen aktiveras i programmet! 

Allmänna villkor »


Hur mycket jobb hinner du för 2,50 kr?

Priset för vår e-fakturering är 2,50 kr per ingående eller utgående faktura. Hur långt hinner du jobba med en pappersfaktura innan du är uppe i 2,50? Gissningsvis hinner du trycka ut fakturan och ta fram ett kuvert, längre hinner du knappast. Lägg 9 kronor i porto på det så inser du hur mycket det finns att spara på vår e-fakturering.

Vad krävs för att kunna använda vår lösning för e-fakturering?

För att kunna använda vår e-fakturering för utgående e-fakturor krävs att du kör BL Fakturering. För att ta emot inkommande e-fakturor krävs att du kör BL Leverantör. Du aktiverar funktionen inne i programmet.

I BL Fakturering ställer du på kundnivå in vilka kunder du vill skicka e-fakturor till. Programmet skickar då en förfrågan om ”handskakning” till kunden. När kunden godkänt kommer programmet fortsättningsvis att skapa och skicka e-fakturor till denne kund.

För att ta emot inkommande e-fakturor markerar du i BL Leverantör att du vill öppna upp för den aktuella leverantören att skicka e-fakturor.

Tänk på att du endast bör ha koppling till en (1) fakturaväxel, och inte jobba med flera leverantörer. Givetvis ska du då inte heller ha olika leverantörer för inkommande och utgående e-fakturor.


Kontakta mig

Jag vill komma igång med e-fakturering!

Namn *

e-post *

Telefon *