Aktuellt skattekontosaldo

Du som valt att se skattekontosaldot i app.bjornlunden.se kan välja att visa saldot även i byråstödet. Negativt saldo visas i rött så du kan agera snabbt.