Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Aktuellt skattekontosaldo

Du som valt att se skattekontosaldot i app.bjornlunden.se kan välja att visa saldot även i byråstödet. Negativt saldo visas i rött så du kan agera snabbt.