Masshantering

En masshanteringsfunktion möjliggör för dig att ändra klientansvarig eller utförande handläggare på flera klienter eller tjänster samtidigt. Via denna funktion kan du även enkelt lägga till tjänster på befintliga klienter.