Björn Lundén-certifierad redovisningsbyrå

– ditt företags redovisning i goda händer

När du väljer en Björn Lundén-certifierad redovisningsbyrå får du

  • en kompetent byrå,
  • där medarbetarna löpande går utbildningar och håller sig uppdaterade för att kunna ge dig bästa rådgivning och hjälp.


På skatte- och redovisningsområdet är förändringstakten hög och det finns mycket att vinna på att anlita en redovisningskonsult som hänger med. Med en Björn Lundén-certifierad redovisningsbyrå 

  • får du en modern programlösning som låter dig sköta de delar du kan och vill arbeta med, t ex faktureringen, medan redovisningsbyrån sköter bokföringen

  • arbetar du och byrån i samma system med samma siffror

  • slipper du skicka underlag och filer till redovisningsbyrån, och kan istället ägna din tid åt intäktsskapande aktiviteter

  • kan du ha en läslicens som låter dig se ekonomirapporter och en ekonomiöversikt. Du ser direkt det ekonomiska nuläget och hur ditt företag utvecklas.

– Ett tryggare val