Så här jobbar vi

– företagets åtgärder med anledning av covid-19

Vi på Björn Lundén har sedan första rapporteringen om Corona-spridningen vidtagit åtgärder som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För oss som företag är det viktigt att vi håller oss friska eftersom mycket av det vi säljer hänger på våra medarbetares närvaro. Inte minst i vår support, kursverksamhet och frågeservice!
Vi vill även värna våra kunders och leverantörers hälsa och undvika att bidra till onödig smittspridning genom att hålla alla möten och träffar på distans.

På kontoret

Minst 50 % av medarbetarna på varje avdelning hos oss jobbar dagligen hemifrån. Detta är inget du som kund märker av, eftersom våra arbetsredskap möjliggör detta utan störningar. Alla våra system liksom vår telefoni är digitala och webbaserade – och därmed platsoberoende. Vi lever som vi lär med andra ord!

Redan dag ett satte vi ihop en grupp som dagligen träffas och samlar ihop aktuell information om läget för att kunna informera vidare till övriga medarbetare. Allt från påminnelser om att tvätta händerna regelbundet till hur vi hanterar resor, besök, mm.

Besök

Vi tar för närvarande inte emot externa besök. Externa som jobbar i lokalen, t ex hantverkare, ska minimeras och om de måste vara här instrueras de om våra interna regler om bland annat hygien och agerande vid symptom.

I särskilda fall tar vi emot kundbesök, om situationen kräver det, och då gäller samma regler för dessa.
Vi avstår för närvarande förfrågningar om praktik, examensjobb samt externa uppdrag som inte direkt ingår i vår verksamhet.

Tjänsteresor

Vi avvaktar med tjänsteresor tills vidare och ersätter dessa med distansmöten. Detta innebär t ex att du numera kan träffa våra utesäljare och kursledare digitalt istället, vilket är bra även för dig som kund eftersom du också behöver hålla dig på hemmaplan!

Våra produkter och tjänster

De flesta av våra produkter är digitala och beställs via vår webbutik. Därmed drabbas vi sällan av sena leveranser.

Den största utmaningen för vår del i samband med corona-pandemin är våra kurser som vi håller på plats (t ex i vår kurslokal i Stockholm). Detta har vi löst genom att ställa om till distanskurser! Ett fullgott alternativ med samma upplägg och innehåll som den vanliga kursen. Eller som vi säger – som att gå på kurs, fast hemma!

Vår service och support

Tack vare bra och genomtänkta system för distansarbete har vi lyckats bibehålla nivån när det gäller vår service och support. Vi har alla tvingats inse hur sårbar en verksamhet kan vara om inte teknik och kommunikation fungerar bra.

Vi är glada att kunna erbjuda dig som kund en fortsatt bra och trygg produkt även i besvärliga tider – och förenkla ditt företagande!