Hur beräknar jag skatten i mitt aktiebolag?

Svar:
Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Skatten är proportionell, dvs det är samma procentsats oberoende av hur stor vinsten är. Från och med 2021 är bolagsskatten 20,6%. Du kan välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning.

Som delägare i ett aktiebolag betalar du inkomstskatt på den lön du tar ut ur aktiebolaget precis som vilken löntagare som helst. På inkomster upp till brytpunkten (554 900 kr för 2022 och 613 900 kr för 2023) betalar du kommunal inkomstskatt. Skattesatsen varierar mellan kommunerna men genomsnittet i landet är ca 31,2%. Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med en statlig inkomstskatt på 20%.

Dubbelbeskattningen av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Man kan därför säga att bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till dig som aktieägare. Du skattar sedan för utdelningen i din privata deklaration. Utdelning inom det så kallade gränsbeloppet beskattas med 20%. Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst med ca 32–57% beroende på inkomstnivå.