Aktiebolag / Periodiseringsfond i aktiebolag

Periodiseringsfond i aktiebolag

Faktagranskad artikel

Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. 

Publicerad: 2023-04-06

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Periodiseringsfond inte alltid lönsamt

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

För att en avsättning till periodiseringsfond ska vara lönsam krävs att:

  • periodiseringsfonden ska lösas upp mot framtida underskott, eller
  • företaget har överskottslikviditet och skattekrediten ger en avkastning som överstiger statslåneräntan 30 november året före, eller
  • företaget på grund av skattekrediten kan undvika att låna pengar till en ränta som överstiger statslåneräntan året före beskattningsåret
Hur funkar det?

Bolaget får dra av högst 25% av den skattemässigt beräknade inkomsten från bolaget (gäller även juridiska handelsbolagsdelägare). Det går såklart bra att sätta av mindre än 25% till periodiseringsfond också. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret efter det år som avsättningen gjordes, men det går att återföra hela eller delar av en periodiseringsfond redan före.

När en periodiseringsfond återförs ökar den skattepliktiga intäkten (eller minskar förlusten) med det återförda beloppet. Det kan därför vara lämpligt att återföra delar eller hela periodiseringsfonden under ett år då bolaget ger underskott, eftersom det då inte blir någon skatt när periodiseringsfonden löses upp.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du din enskilda firmas bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Fördelar med avsättning till periodiseringsfond

Fördelar med avsättningar till periodiseringsfond

  • Reserv för sämre tider – avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott
  • Finansieringsmöjlighet – om bolaget har svårt att få lån eller krediter
  • Kan balansera en nedtrappning av verksamheten – företagsägaren kan bibehålla sin lön trots lägre intäkter i bolaget, t ex inför en pensionering
  • Skattekredit – kan behövas för bolagets verksamhet och lönar sig om alternativkostnaden är hög (se om schablonränta ovan)
  • Bolagets kapitalförvaltning är framgångsrik och ger hög avkastning (se om schablonränta ovan)

Om däremot inget av ovanstående gäller så finns det inga fördelar utan då bör man undvika nya avsättningar och dessutom lösa upp gamla periodiseringsfonder.

Beställ vår bok Eget aktiebolag och lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller skatt, moms, bolagsstämma, aktier, avtal, mm.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!