Aktiebolag / Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Faktagranskad artikel

Bolagsverket ansåg tidigare att beslut som fattats per capsulam skulle undertecknas med datum vid varje underskrift och att det var det senaste datumet som ansågs vara datum för beslutet, dessa rutiner har nu ändrats.

Publicerad: 2021-10-12
Vad innebär per capsulam?

Att ett beslut är fattat per capsulam betyder att beslutet har fattats utan att styrelsen eller bolagsstämman är samlad. Att hålla ett styrelsemöte eller en bolagssstämma per capsulam är alltså ett godkännande av ett beslutsförslag i efterhand. Beslut per capsulam kan användas när beslut måste fattas snabbt. Ett beslut per capsulam kräver att alla styrelseledamöter/aktieägare är överens om sättet för beslut.

Vad gäller nu?

Tidigare har Bolagsverket ansett att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som de ansett vara datum för beslutet. Bolagsverket har nu ändrat rutinerna för beslut per capsulam och datumet för beslutet ska framgå av protokollet (dvs när beslutet skett). Följande gäller, enligt Bolagsverket, för beslut per capsulam:

  • Det ska framgå av protokollet att besluten har tagits per capsulam (utan sammanträde på vanligt sätt).
  • Alla styrelseledamöter/aktieägare måste vara överens om sättet att besluta, det vill säga att det sker per capsulam.
  • Alla styrelseledamöter/aktieägare ska underteckna protokollet.
  • Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett).
  • Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.

Beslut per capsulam blir alltså giltigt när samtliga styrelseledamöter/aktieägare har skrivit under protokollet. Ska man använda beslutet per capsulam som underlag för registrering hos Bolagsverket är det viktigt att beslutet tagits på korrekt sätt. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!