Aktiebolag / 7 starka skäl att välja aktiebolag

7 starka skäl att välja aktiebolag

Faktagranskad artikel

Går du i valet och kvalet mellan aktiebolag och enskild firma? Här har vi listat sju viktiga faktorer som talar för att du ska välja aktiebolag som företagsform.

Publicerad: 2023-05-15
7 skäl att välja aktiebolag
  • Tydlig skiljelinje mellan din och bolagets ekonomi. I och med att ett aktiebolag är en juridisk person och ett eget skattesubjekt är det tydligt vad som hör till bolaget respektive till dig som ägare när det gäller tillgångar, skulder och liknande.

  • Generösa utdelningsregler. Som ägare till ett aktiebolag gäller väldigt generösa och gynnsamma skatteregler för utdelning. Är du eller någon närstående verksam i ditt bolag får du varje år tillgodoräkna dig ett stort utdelningsutrymme.

  • Begränsat personligt ansvar. I aktiebolaget har du som ägare i princip inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. När det gäller mindre aktiebolag är det dock väldigt vanligt att ägaren går i borgen för företagets lån, leasingavtal, hyresavtal och liknande. Det finns också regler om ansvarsgenombrott för skatter och avgifter.

  • Tydligare när och hur mycket du ska skatta. Tar du ut pengar ur aktiebolaget blir det en lön till dig, som beskattas och beläggs med socialavgifter direkt. Eller så blir det en utdelning som kommer att beskattas i samband med din privata inkomstdeklaration. Har du enskild firma lönebeskattas du inte för dina egna uttag utan istället beskattas du för årets skattemässiga överskott i den enskilda firman. Den skatt och de egenavgifter som beräknas på överskottet blandas med dina privata skatter. Det kan därför vara svårt att under inkomståret veta säkert hur den slutliga beskattningen blir.

  • Marknadsmässig hyra vid kontor i bostaden. Vid uthyrning av en lokal i din bostad kan du ta ut marknadsmässig hyra från ditt aktiebolag och beskatta denna hyra (efter avdrag för skäliga kostnader) i inkomstslaget kapital med 30% skatt. Detta är givetvis fördelaktigt.

  • Samma förmånsregler som anställda. Du som arbetar i ditt eget aktiebolag räknas som anställd och omfattas därför normalt av skattereglerna om förmåner till anställda.

  • Uppfattas som seriöst. Det går inte att sticka under stol med att ett aktiebolag ofta upplevs som mer seriöst än en enskild firma. Lite mer som ett riktigt företag. Detta är egentligen lite märkligt eftersom en enskild näringsidkare tar större risker och kan sätta hela sin privatekonomi på spel om företaget skulle gå dåligt. Men så är det lika fullt.

Beställ vår bok Eget aktiebolag och lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller skatt, moms, bolagsstämma, aktier, avtal, med mera.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!