Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Aktievärdering

 En marknadsnoterad akties marknadsvärde framgår av det aktuella börsvärdet, men för onoterade aktier måste någon metod för aktievärdering användas för att värdet ska kunna bestämmas. (Även för marknadsnoterade aktier används vid ekonomiska analyser metoder för aktievärdering.)

Aktievärdet kan beräknas med hjälp av en enda metod, t ex enligt substansvärdemetoden eller avkastningsvärdemetoden, eller med hjälp av en kombination av två eller flera metoder såsom exempelvis sparka på däcken-metoden.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för aktievärdering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.