Aktievärdering

 En marknadsnoterad akties marknadsvärde framgår av det aktuella börsvärdet, men för onoterade aktier måste någon metod för aktievärdering användas för att värdet ska kunna bestämmas. (Även för marknadsnoterade aktier används vid ekonomiska analyser metoder för aktievärdering.)

Aktievärdet kan beräknas med hjälp av en enda metod, t ex enligt substansvärdemetoden eller avkastningsvärdemetoden, eller med hjälp av en kombination av två eller flera metoder såsom exempelvis sparka på däcken-metoden.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.