Börs

En börs är en institution för handel med och notering av kurseraktier, obligationer och andra värdepapper.

I Sverige är börshandeln koncentrerad till Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Handeln görs vid dagliga upprop med vissa fondpapper som finns noterade på officiella kurslistor. Kurslistorna upptar de företag som har sina aktier inregistrerade på börsen.

Exempel på kända utländska börser är Nasdaq- och New York-börsen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.