Börslista

Aktier och andra värdepapper som är noterade på en börs delas in i olika listor, kallade börslistor.

De viktigaste listorna på Stockholmsbörsen är Large Cap, Med Cap och Small Cap. Indelningen av bolagen i börslistor görs med utgångspunkt i bland annat bolagens aktiekapital och aktiespridning.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för börslista - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.