Börsregistrerade aktier

Aktier som är inregistrerade vid börs i det land där bolaget är hemmahörande, i Sverige eller i utlandet. Vid Stockholmsbörsen (Nasdaq OmX) är aktierna på #Large Cap, #Med Cap och #Small Cap börsregistrerade.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för börsregistrerade aktier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.