Beta-värde

Beta-värde är ett mått på hur mycket kursen för en viss aktie fluktuerar (växlar) i jämförelse med index för hela börsen. En aktie med ett beta-värde på mer än 1,0 anses ha hög risk.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för beta-värde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.