Aktiebolag / Bokföra varuuttag i aktiebolag

Bokföra eget varuuttag i aktiebolag

Faktagranskad artikel

Tar du ut varor ur ditt aktiebolag? Då ska det bokföras! Här tittar vi på hur du ska bokföra varuuttag i ett aktiebolag.  

Publicerad: 2019-05-03
Eget varuuttag i aktiebolag

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
0754
2 500
0750
2 500
7510
800
2730
800

Företagsledaren i en modebutik tar ut en kostym för egen räkning. Kostymens marknadsvärde (priset i affären), 2 500 kr inkl moms, bokförs på nollkonto ([0754] med [0750] som korrektivkonto) som enbart används för redovisning av förmånsvärdet. Nollkonton påverkar inte resultat- eller balanskonton. Arbets­givaravgifterna bokförs på kontot för arbetsgivar­avgifter [7510] med motkonto lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt [2730].

När förmånen eller varuuttaget läggs till vid löneberäkningen ska preliminär skatt dras på beloppet. Dessutom ska uttagsmomsen på varuuttaget redovisas.

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
73842 500
3401
1 500


3404
625


2612
375

Marknadsvärdet (inkl moms) är 2 500 kr för kostymen, vilket tas upp som en kostnad på konto [7384], Kostnad för fria eller subventionerade kläder. Marknadsvärdet exkl uttagsmoms, 2 125 kr (1 500 kr + 625 kr), ska tas upp som intäkt i bolaget eftersom uttaget är skattepliktigt för bolaget. Momsen beräknas på kostymens ­anskaffningsvärde, och intäkten delas därför upp på moms­pliktigt uttag [3401] och momsfritt uttag [3404]. Kostymen kostade 1 500 kr i inköp (bokfördes vid inköpet på t ex 4000) och uttagsmomsen blir 1 500 x 25% = 375 kr [2612].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!