30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Aktiebolag / Bokföra varuuttag i aktiebolag

LEI-koder för värdepappershandel

Tar du ut varor ur ditt aktiebolag? Då ska det bokföras! Här tittar vi på hur du ska bokföra varuuttag i ett aktiebolag.  

Publicerad:
Eget varuuttag i aktiebolag

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
0754
2 500
0750
2 500
7510
800
2730
800

Företagsledaren i en modebutik tar ut en kostym för egen räkning. Kostymens marknadsvärde (priset i affären), 2 500 kr inkl moms, bokförs på nollkonto ([0754] med [0750] som korrektivkonto) som enbart används för redovisning av förmånsvärdet. Nollkonton påverkar inte resultat- eller balanskonton. Arbets­givaravgifterna bokförs på kontot för arbetsgivar­avgifter [7510] med motkonto lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt [2730].

När förmånen eller varuuttaget läggs till vid löneberäkningen ska preliminär skatt dras på beloppet. Dessutom ska uttagsmomsen på varuuttaget redovisas.

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
73842 500
3401
1 500


3404
625


2612
375

Marknadsvärdet (inkl moms) är 2 500 kr för kostymen, vilket tas upp som en kostnad på konto [7384], Kostnad för fria eller subventionerade kläder. Marknadsvärdet exkl uttagsmoms, 2 125 kr (1 500 kr + 625 kr), ska tas upp som intäkt i bolaget eftersom uttaget är skattepliktigt för bolaget. Momsen beräknas på kostymens ­anskaffningsvärde, och intäkten delas därför upp på moms­pliktigt uttag [3401] och momsfritt uttag [3404]. Kostymen kostade 1 500 kr i inköp (bokfördes vid inköpet på t ex 4000) och uttagsmomsen blir 1 500 x 25% = 375 kr [2612].