Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Stämman väljer bl a styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Bolagsstämman kan i princip besluta i alla ärenden som rör bolaget. Stämman får dock inte detaljstyra styrelsen på ett sådant sätt att styrelsen inte kan fatta självständiga beslut. Det beror bl a på att aktiebolagslagen kräver att det finns en styrelse i alla aktiebolag och att styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget.

Ordinarie bolagsstämma ska hållas en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning, när en av bolagets revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför samt när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för bolagsstämma - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.