Delägarrätt

Delägarrätt är en samlande beteckning för

aktier

• rätter på grund av teckning av aktier (interimsbevis, interimsaktier, teckningsaktier)

teckningsrätter

delrätter

• andelar i värdepappersfonder

• andelar i ekonomiska föreningar

• andra tillgångar med liknande konstruktion eller verkningssätt (t ex andelar i andra juridiska personer än som nämns ovan).

Delägarrätt är ett rent skattemässigt begrepp. I inkomstskattelagen indelas värdepapper i delägarrätter och fordringsrätter. Delägarrätter beskattas enligt reglerna för aktier.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för delägarrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.