Depåbevis

Ett depåbevis är ett dokument som styrker äganderätt till utländska aktier som är börsnoterade i Sverige. Depåbevis registreras hos VPC (Euroclear Sweden).

Innehavaren måste oftast betala utländsk källskattutdelning från depåbevis. Den utländska källskatten är normalt 15% av utdelat belopp, men både större och mindre skatteuttag förekommer. Beloppets storlek bestäms av det skatteavtal som Sverige har med det land varifrån utdelningen kommer.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för depåbevis - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.