Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden ska hållas utöver den ordinarie bolagsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas

• när styrelsen tycker att det finns anledning

• när en av bolagets revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför

• när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma när något viktigt ska hända bolaget. Det kan t ex vara när bolaget ska säljas eller om bolaget ska likvideras (se likvidation).

När revisorn eller minoritetsägare begär det, måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma inom 14 dagar från det att begäran kommit in till bolaget. Om styrelsen låter bli att kalla till bolagsstämma, trots att den måste göra det, kan någon styrelseledamot, vd, en revisor eller någon av aktieägarna anmäla detta till länsstyrelsen som då genast på bolagets bekostnad ska sammankalla stämman.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Extra bolagsstämma - Ordförklaring - Björn Lundén - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.