Fåmansföretag

Fåmansföretag är en skatterättslig benämning på ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, där fyra eller färre fysiska personer äger så många aktier eller andelar att de kontrollerar bolaget.

I stort sett samtliga svenska aktiebolag har ett fåtal ägare och är därmed fåmansföretag. Motsvarande regler gäller för handelsbolag (fåmanshandelsbolag).

Fåmansföretag omfattas av särskilda skatteregler som innebär begränsningar av möjligheten att ta ut pengar ur företaget till låg skatt.

I ett fåmansföretag skulle man annars lätt kunna omvandla normalbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Det finns särskilda fåmansregler om exempelvis utdelning (se utdelning i fåmansföretag), kapitalvinst (vinst vid avyttring av aktier och andelar) och inkomstfördelning inom familjen.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för fåmansföretag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.