Förskottsutdelning

Förskottsutdelning innebär utdelning av medel innan det finns en fastställd balansräkning där det framgår att bolaget har fria vinstmedel.

Enligt aktiebolagslagen är det otillåtet med förskottsutdelning. Därför ska en sådan utdelning egentligen återbäras, dvs återbetalas till bolaget.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.