Förtäckt utdelning

Med förtäckt utdelning menas utdelning i aktiebolag eller ekonomisk förening som maskeras på något sätt, t ex som en försäljning av egendom. Detta görs i syfte att undgå dubbelbeskattning. Förtäckt utdelning behöver inte vara förbjuden. Om den tillsammans med den normala utdelningen inte överstiger vad som finns i fritt eget kapital, strider den inte mot utbetalningsförbudet. Se även olovlig utdelning.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för förtäckt utdelning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.