Förvärvslåneförbud

Förvärvslåneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får lämna lån för att låntagaren eller någon närstående till denne ska kunna köpa aktier i det långivande bolaget eller i något annat företag i samma koncern. Den som köper aktier i företaget måste alltså finansiera sitt aktieköp med andra medel.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för förvärvslåneförbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.