Förvärvslåneförbud

Förvärvslåneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får lämna lån för att låntagaren eller någon närstående till denne ska kunna köpa aktier i det långivande bolaget eller i något annat företag i samma koncern. Den som köper aktier i företaget måste alltså finansiera sitt aktieköp med andra medel.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.