Fondkommissionär

Med fondkommissionär menas en bank eller ett värdepappersinstitut som fått Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondkommissionsverksamhet. En fondkommissionär handlar med värdepapper för någon annans räkning i eget namn.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för fondkommissionär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.