30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Aktiebolag / K10 vid gåva

LEI-koder för värdepappershandel

Jag har gett bort mina aktier i ett fåmansbolag till min hustru. Stämmer det att hon får ta över mitt sparade utdelningsutrymme? Bolaget beslutade inte om någon utdelning det år överlåtelsen gjordes.

Publicerad:
Svar:

Ja, det stämmer att din hustru får överta ditt sparade utdelningsutrymme. Om bolaget inte beslutade om utdelning före överlåtelsen är det samma belopp som du redovisade i din K10 för året före överlåtelseåret. Hon redovisar detta på samma sätt i sin K10 (för överlåtelseåret) som du skulle ha gjort om du fortfarande hade ägt aktierna. Under Övriga upplysningar i era inkomstdeklarationer ska ni upplysa om att andelarna givits bort och till vem/från vem.