Aktiebolag / När är det egna kapitalet förbrukat?

När är det egna kapitalet förbrukat?

Faktagranskad artikel

Fråga

Jag tycker det är svårt att veta när det egna kapitalet i ett aktiebolag är förbrukat och man därför ska upprätta kontrollbalansräkning. Vilka poster ska ingå?

Publicerad: 2023-10-20

Jag tycker det är svårt att veta när det egna kapitalet i ett aktiebolag är förbrukat och man därför ska upprätta kontrollbalansräkning. Vilka poster ska ingå i det egna kapitalet vid bedömningen om halva kapitalet i ett aktiebolag är förbrukat?

Så här ser det ut i ett av mina bolag:

Aktiekapital

+ 50 000

Erhållet aktieägartillksott

+ 200 000

Balanserad förlust

- 123 562

Beräknad förlust

- 94 633

Summa eget kapital

31 805


Svar:

Det är bara det registrerade aktiekapitalet som jämförs vid bedömningen av om hälften är förbrukat. Om det registrerade aktiekapitalet är 50 000 kr får det sammanlagda egna kapitalet (beräknat utifrån tillgångarnas och skuldernas marknadsvärde) inte understiga 25 000 kr. Om så är fallet är du skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Eftersom det i det här fallet finns 31 805 kr kvar så är det fortfarande 6 805 kr kvar att spela på innan du underskrider halva aktiekapitalet och blir skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Observera att du vid bedömningen av om gränsen är passerad får ta hänsyn till eventuella övervärden. Tillgångarna får i en kontrollbalansräkning – till skillnad från det vanliga bokslutet – värderas till nettoförsäljningsvärdet.

Här kan du läsa mer om kontrollbalansräkning>>


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!