Aktiebolag / Passa på att starta aktiebolag före årsskiftet

Passa på att starta aktiebolag före årsskiftet

Faktagranskad artikel

Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året. 

Publicerad: 2022-11-14
Kort om aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan precis som en fysisk person äga egendom (som fastigheter och annat), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Om du har ett aktiebolag finns det en knivskarp linje mellan företaget och dig själv. Aktiebolaget är också ett eget skattesubjekt och lämnar en egen inkomstdeklaration. Om företaget sysslar med ekonomiskt riskabla projekt är aktiebolagsformen att föredra. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar, men du är i alla fall i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet. Det kan också vara så att det ekonomiskt är mer fördelaktigt att driva aktiebolag än t ex enskild firma när du har stort överskott i din verksamhet.

Bilda före årsskiftet

Om du äger andelar i ett aktiebolag vid ingången av ett kalenderår får du beräkna något som kallas gränsbelopp för året. Gränsbeloppet är det utrymme du har för att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Utdelning som sker inom gränsbeloppet beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital. Ett bolag anses bildat när stiftelseurkunden undertecknats (under förutsättning att bolaget därefter registreras hos Bolagsverket).

Eftersom det krävs att bolaget har tillräckligt med fastställt eget kapital som kan delas ut kan du inte ta utdelning under 2022. Det krävs ju att du ska fakturera en hel del och att bolaget har ett fastställt bokslut där det framgår att bolaget har tillräckligt med eget kapital för att kunna delas ut.

Men även om du inte gör en utdelning under 2022 får du beräkna gränsbeloppet och detta får du sedan spara till kommande år och det ökar därför dina möjligheter till stora lågbeskattade utdelningar i framtiden.

Så även om du inte räknar med att kunna ta utdelning under nästa år, finns det alltså en vits med att bilda aktiebolaget redan under 2022.

Att tänka på inför bildande av aktiebolag

Du kan starta aktiebolag genom att själv bilda det från grunden, vilket är billigast. Men du kan också anlita ett ombud för att få hjälp med uppgiften. Ska du ombilda från en annan företagsform kan du behöva hjälp från exempelvis en redovisningskonsult.

När det gäller aktiebolag är bolagets namn skyddat i hela Sverige. Det betyder att du måste komma på ett unikt namn. Det är en av de första sakerna du behöver fundera kring. När du anmält både namn och verksamhet till Bolagsverket ska Bolagsverket granska namnförslaget för att kontrollera att det skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher. För att minska risken att du väljer ett företagsnamn som redan är upptaget kan du kontrollera detta själv, innan du skickar in din ansökan till Bolagsverket.

Här kan du söka på ett namnförslag och se om det är ledigt.

Om du vill bilda ditt aktiebolag själv – före årsskiftet – är det viktigt att ansökan inte drar ut på tiden. I vår bok Aktiebolag finns en fullständig guide till hur du går till väga för att bilda ett aktiebolag.

Köpa färdigt aktiebolag

Om du behöver ditt aktiebolag väldigt snabbt beställer du ett lagerbolag. Du får då ett färdigregistrerat och vilande bolag som ligger klart för användning. Men tänk på att välja ett seriöst ombud som följer Ekobrottsmyndighetens rekommendationer för seriös handel med lageraktiebolag.

Om du funderar på att köpa andelar i ett befintligt aktiebolag från någon annan bör du ha i åtanke att alla avtal och förpliktelser som aktiebolaget redan har följer med. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!