Utsvältningsregeln

Utsvältningsregeln finns i aktiebolagslagen och innebär att en minoritet som representerar minst en tiondel av ägarna till samtliga aktier i ett aktiebolag, kan kräva att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar åtminstone halva nettovinsten för året. Nettovinsten är vad som finns kvar av årets vinst sedan avdrag gjorts för balanserade förluster och avsättningar gjorts till de fonder som krävs enligt lag eller enligt bolagsordningen. Minoriteten ska framställa sitt yrkande innan något beslut om disponering av vinsten har fattats. Utdelningen får inte stå i strid med bolagets konsolideringsbehov. Bolaget behöver aldrig lämna större vinstutdelning än 5% av det egna kapitalet.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för utsvältningsregeln - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.