Om Bjorn Lunden / Pressrum / Björn Lundén och Open Payments lanserar effektivare betalningshantering

Björn Lundén och Open Payments lanserar nu tjänster som förenklar och automatiserar betalningshanteringen för Björn Lundéns programanvändare. Open Banking – som är tjänsten som levereras av Open Payments – är den nya generationen av framtidssäkrade betalningsflöden i enlighet med det nya EU-direktivet PSD2. Hela processen från betalning/inbetalning till avstämning hanteras automatiskt och i realtid.

Publicerad: 2023-11-17

– Det här är en viktig pusselbit i vår strävan att effektivisera redovisningsbyråernas interna processer och därigenom skapa förutsättningar för ökad lönsamhet hos byråerna, säger Ulf Bokelund Svensson, VD på Björn Lundén AB.

Det primära målet är att under det här året tillsammans erbjuda Open Banking-lösningar som omfattar alla fyra storbankerna. Swedbank och SEB är redan på plats och inom kort även Nordea och Handelsbanken.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Björn Lundén. De är en ledande aktör inom redovisningsbranschen och tillsammans kan vi erbjuda en lösning som kraftigt förenklar betalningshanteringen för såväl redovisningsbyråerna som för deras kunder. Det här är ett första spännande steg och vi ser fram emot att tillsammans kunna erbjuda fler integrerade banktjänster som ger ytterligare fördelar för användarna, säger Louise Brandt, VD på Open Payments.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se

Louise Brandt, Open Payments Europe AB, 070-830 62 02, louise.brandt@openpayments.io