Intressanta artiklar om bokföring 

Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg251_ctl00
Bokföra faktura

Här får du en genomgång av hur du bokför fakturor – med praktiska konteringsexempel som visar kontonummer och sida.

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg330_ctl00
Bokföra lön

Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda och hur du gör en omföring i samband med arbetsgivardeklarationen. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg111_ctl00
Bokföra årets resultat

Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma.  

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg97_ctl00
Kundförlust – hur bokför jag?

När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust? Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur du ska bokföra den. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_28833_dc28833_cArticleListpg8806_ctl00
5 vanligaste felen i företagens bokföring

Myndigheter och branschorganisationer larmar om att företagens bokföring ofta innehåller allvarliga fel. Här listar vi de fem vanligaste bokföringsmissarna.

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_28833_dc28833_cArticleListpg268_ctl00
Bokföra leasing av personbil

Här tittar vi på hur du ska bokföra leasing av personbil.  

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_28833_dc28833_cArticleListpg255_ctl00
Bokföra dröjsmålsränta

Här tittar vi på hur du ska bokföra dröjsmålsränta på leverantörsfaktura. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_28833_dc28833_cArticleListpg421_ctl00
Bokföra moms

En lättfattlig och utförlig genomgång av hur du bokför momsen – med praktiska konteringsexempel. 

Läs mer »

Frågor och svar om bokföring

 • Vad ska bokföras i företaget?

  Svar:
  Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

 • Hur länge ska bokföringsunderlagen sparas?

  Svar: 
  Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

 • Måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse?

  Svar:
  Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation (underlag). I vissa fall skulle detta dock leda till orimligt många verifikationer. Företaget får därför i vissa fall dokumentera flera likartade affärshändelser i en gemensam verifikation, dvs dokumentera flera affärshändelser i samma verifikation. Likartade affärshändelser som får dokumenteras genom en gemensam verifikation är återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser högst en månad, affärshändelser som genereras automatiskt genom periodisk databearbetning och andra likartade affärshändelser hör till en och samma dag och som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.

 • Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

  Svar:
  Ofta används begreppen bokföring och redovisning synonymt, vilket inte är helt korrekt. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller att de registreras i ett bokföringsprogram. Till bokföringen hör också arkivering, uppläggning av redovisningssystemet samt avstämning och framtagande av månadsrapporter. Redovisningen däremot innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut med mera.

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!