Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Bokföring

Bokföring

– vi förenklar ditt företags bokföring

Bokföring har ända sedan starten för 30 år sedan varit ett av våra kärnämnen. Många ser bokföring som något nödvändigt ont som måste göras för att lagen kräver det. Vi ser bokföring som en viktig del i att förstå hur företaget går och mår och erbjuder därför lättanvända program, personlig support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som vill sköta ditt företags bokföring.


Intressanta artiklar om bokföring 

Temasidor - Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg354_ctl00
Swish – räknas det som kontant betalning?

Frågor uppstår emellanåt om Swish räknas som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister. Och om man behöver ha kassaregister om man inte tar emot kontanter utan bara tar betalt med Swish eller kort. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg264_ctl00
Bokföra förmåner

I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som är enskild näringsidkare. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg111_ctl00
Bokföra årets resultat

Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma.  

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg97_ctl00
Kundförlust – hur bokför jag?

När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust? Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur du ska bokföra den. 

Läs mer »

Lär dig bokföring från grunden – i datorn, mobilen eller plattan

– när du vill och i din egen takt

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Lär dig bokföring från grunden med vår onlinekurs

Frågor och svar om bokföring

 • Vad ska bokföras i företaget?

  Svar:
  Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

 • Hur länge ska bokföringsunderlagen sparas?

  Svar: 
  Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

 • Måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse?

  Svar:
  Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation (underlag). I vissa fall skulle detta dock leda till orimligt många verifikationer. Företaget får därför i vissa fall dokumentera flera likartade affärshändelser i en gemensam verifikation, dvs dokumentera flera affärshändelser i samma verifikation. Likartade affärshändelser som får dokumenteras genom en gemensam verifikation är återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser högst en månad, affärshändelser som genereras automatiskt genom periodisk databearbetning och andra likartade affärshändelser hör till en och samma dag och som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.

 • Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

  Svar:
  Ofta används begreppen bokföring och redovisning synonymt, vilket inte är helt korrekt. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller att de registreras i ett bokföringsprogram. Till bokföringen hör också arkivering, uppläggning av redovisningssystemet samt avstämning och framtagande av månadsrapporter. Redovisningen däremot innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut med mera.

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!