Bokföring

– vi förenklar ditt företags bokföring

Bokföring har ända sedan starten för 30 år sedan varit ett av våra kärnämnen. Många ser bokföring som något nödvändigt ont som måste göras för att lagen kräver det. Vi ser bokföring som en viktig del i att förstå hur företaget går och mår och erbjuder därför lättanvända program, personlig support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som vill sköta ditt företags bokföring.


Frågor och svar om bokföring

Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_qna_paragraph_paragraphImg

Vad ska bokföras i företaget?

Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning. 

Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_3353_dc3353_paragraphImg

Hur länge ska bokföringsunderlagen sparas?

Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_3352_dc3352_paragraphImg

Måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse, t ex försäljning?

Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation (underlag). I vissa fall skulle detta dock leda till orimligt många verifikationer. Företaget får därför i vissa fall dokumentera flera likartade affärshändelser i en gemensam verifikation, dvs dokumentera flera affärshändelser i samma verifikation. Likartade affärshändelser som får dokumenteras genom en gemensam verifikation är återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser högst en månad, affärshändelser som genereras automatiskt genom periodisk databearbetning och andra likartade affärshändelser hör till en och samma dag och som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra. 

Lär dig bokföring från grunden – i datorn, mobilen eller plattan

– när du vill och i din egen takt

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3364_dc3364_productCplpg3026_productImg

Intressanta artiklar om bokföring 

Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg354_ctl00
Swish – räknas det som kontant betalning?

Frågor uppstår emellanåt om Swish räknas som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister. Och om man behöver ha kassaregister om man inte tar emot kontanter utan bara tar betalt med Swish eller kort. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg264_ctl00
Bokföra förmåner

I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som enskild näringsidkare. 

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg111_ctl00
Bokföra årets resultat

Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma.  

Läs mer »
Temasidor - Bokföring - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3366_dc3366_cArticleListpg97_ctl00
Kundförlust – hur bokför jag?

När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust? Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur du ska bokföra den. 

Läs mer »

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!